Förändring av diagnosförsäkringen

1 / 1
Förändring av diagnosförsäkring
På avdelningens medlemsmöte den 14/11 2022 beslutades att avdelningen säger upp den extra försäkringen som berör diagnosdelen from den 1/1 2023. Kostnaden har varit 25 kronor per medlem/månad som avdelningen har stått för.
Bakgrunden till denna uppsägning är att villkoren i diagnosdelen förändrades den 1/1 2022. Förändringen var att ta bort hörselnedsättning och diabetes som ersättningsbar diagnos.
Många av våra medlemmar har tidigare drabbats av dessa diagnoser och försäkringen har därför tappat i värde för medlemmarna.
Det man även gjorde i samband med detta var att man la till ett antal diagnoser av allvarligare sort som ersättningsbar.
Om du fortfarande vill ha förhöjd ersättning upp till 50 000 kronor i stället för 25 000 kronor som försäkringen kan komma att ge från och med 1/1–2023 med godkänd diagnos, kan du själv kontakta Folksam och individuellt komplettera med ett tillägg.
Avdelningsstyrelsen 21/11 2022

Inbjudan till digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Den 20/5 2021 kl. 16:00

Man anmäler sig till mötet genom att skicka ett mail till stefan.andersson@fitesa.com

Man får en inbjudan till TEAMS möte. Den som känner sig osäker hur det fungerar kan vända sig till respektive sektion.

Sista anmälningsdag är den 20/5  09:00

Ur dagordningen:

Val av Kassör

Nominerad: Mats Asplund

Val av 2 styrelseledamöter

Nominerade: Fredrik K Andersson. Stefan Andersson.

Kenneth Johansson

Val av Studieorganisatör

Nominerad: Marcus Davidsson

Val av 2 revisorer

Nominerade : Ulf Svensson

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift 2021

+ information om hur det går för bruken.

Välkomna hälsar styrelsen

Vice Ordförande avd.53 Stefan Andersson tel 0701764744

affisch till medlemsmöte 20 maj 2021 2